Η " Έψιλον Τηλεόραση ", ιδιοκτησίας της Ανωνύμου Εταιρείας Βοιωτική Ραδιοτηλεοπτική - ETV Α.Ε., ιδρύθηκε το 1996 από τον Πολιτικό Μηχανικό και τ. Υπουργό Αριστείδη Τσιπλάκο, σε συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις του Νομού Βοιωτίας. Σκοπός της ιδρύσεως του τηλεοπτικού σταθμού ήταν, να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο πατριωτικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, επιμορφωτικό και ενημερωτικό Κέντρο, με την φωνές της Στερεάς Ελλάδος και της Εύβοιας να συμμετέχουν στο τηλεοπτικό γίγνεσθαι της Χώρας και να φθάνουν ευκολώτερα στην Αθηναιοκεντρική Διοικηση του τόπου.

Ξεπερνώντας τις νηπιακές ασθένειες, ο σταθμός ανακαινίστηκε το 2004 και πλέον με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Τεχνικό Μελετητή του σταθμού Δρα Ιωάννη Ε. Πανταζόπουλο, βελτίωσε τις εγκαταστάσεις του, την ποιότητα της εικόνας και την εμβέλειά του και προκρίθηκε να συμμετέχει στην Ψηφιακή Εκπομπή.
 

Ατυχώς, με την οικονομική κρίση και προκειμένου να επιβιώσει ο σταθμός, την στιγμή που αρκετοί Περιφερειακοί σταθμοί διέκοψαν την λειτουργία τους, άλλαξε την μορφή του και διακόπτωντας τα Δελτία Ειδήσεων, το πρόγραμμά του από Ειδησεογραφικό, μετετράπη σε Γενικής Φύσεως, διατηρώντας τις ανεξάρτητες πατριωτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές του ιδιότητες και δίνοντας περισσότερη έμφαση στα δοκίμια, στις εποικοδομητικές για τον τόπο και εν γένει για τον Ελληνικό Λαό συζητήσεις και στην λαϊκή και δημοτική παράδοση.

Μη έχοντας οποιανδήποτε οικονομική εξάρτηση και στηριζόμενος σε έσοδα μόνο από τηλεπωλήσεις, από τον Αυγουστο του 2014 εξέπεμψε ψηφιακά μέσω του παρόχου Digital Union A.E. και από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, εκπέμπει από το ψηφιακό δίκτυο του παρόχου Digea A.E.